Analyysipalvelut

Ympäristölaboratoriossamme tehdään fysikaaliskemiallisia ja mikrobiologisia vesi-, liete– ja maaperäanalyysejä.

Kaivovesitutkimuksia suositellaan teettämään ”Eviran rekisteriin hyväksytyissä laboratorioissa”. Tämä koskee ainoastaan viranomaistutkimuksia eli vesiosuuskuntien ja elintarvikeyritysten talousvesitutkimuksia. Yksityisiä talousvesikaivoja voi tutkia rekisteriin kuulumaton luotettavuutensa osoittava laboratorio. Eviran rekisteriin pääsevät vain akkreditoidut laboratoriot, jollainen Biopap Oy ei voi olla työllistäessään vain yrittäjän itsensä.

Kuva: Ulla-Maija Alanen

Laboratoriossamme on myös korkealaatuinen mikroskooppi valokuvausvarustuksella mikrobiologisiin ym. määrityksiin. Käytössämme on mm. ionikromatografi, jota käytetään mm. veden ja maaperän ravinnemäärityksiin. Laboratoriomme toimintaa ohjaa standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukainen laatujärjestelmä.

Vesitutkimusta varten pyydämme teitä täyttämään oheisen lomakkeen.

Vesitutkimuslähete (MS Word)