Tutkimuspalvelut

Tarjoamme ympäristömikrobiologiaan, ympäristönsuojeluun sekä jätehuoltoon liittyviä tutkimuspalveluja. Selvitämme laboratoriomittakaavan kokeilla lietteiden ja kiinteiden jätteiden biologista käsiteltävyyttä. Tutkimme mm. kompostoitavuutta sekä biokaasun tuottoa. Käytettävissä on 1 litran panosbiokaasupulloja.

Lisäksi teemme edellämainittuihin aloihin liittyviä kirjallisuusselvityksiä.