Biopap Oy är ett miljömikrobiologiskt laboratorium som har grundats år 1994 i Fiskars bruk . Företaget erbjuder brunnsvattenundersökningar (-analyser) och radonundersökningar till företag, kommuner, statsförvaltning samt privata personer. Ansvarig person för laboratorie är mikrobiolog Kimmo Kuusinen, som har över 40 års erfarenhet av olika mikrobiologiska och kemiska analyser. Vårt verksamhetsområde gäller Hangö, Ingå, Karjalohja, Kimitoön, Raseborg och Salo.

Bild: Ulla-Maija Alanen