Biopap Oy är ett miljömikrobiologiskt laboratorium som har grundats år 1994 i Fiskars bruk . Företaget erbjuder olika analys– och undersökningstjänster till företag, kommuner, statsförvaltning samt privata personer. Ansvarig person för laboratorie är mikrobiolog Kimmo Kuusinen, som har över 40 års erfarenhet av olika mikrobiologiska och kemiska analyser. Vårt verksamhetsområde gäller Hangö, Ingå, Karjalohja, Kimitoön, Raseborg och Salo.

Vi betjänar

  • Brunnsvattenundersökningar (-analyser), också radonundersökningar
  • Näringsundersökningar av hemträdgården och kompostmylla
  • Biogas– och kompostundersökningar
Bild: Ulla-Maija Alanen