Analystjänster

Vi gör olika fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska vatten-, slam- och jordanalyser i vårt miljölaboratorium. Det finns ett högklassigt mikroskop med fotoutrustning för bl.a. mikrobiologiska undersökningar. Vi har också en jonkromatograf, som används för bestämningar av växtnäringar och vattenundersökningar.

Bild: Ulla-Maija Alanen

Kvalitetssystemet i vårt laboratorium är standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Hushållsvattenanalys (MS Word)