Forskningstjänster

Vi erbjuder forskningstjänster inom miljömikrobiologi, miljöskydd och avfallsservice. Vi undersöker hur olika material kan komposteras eller hur mycket biogas man kan utvinna av dem. Vi har 1 liters satsbiogasflaskor.

Vi gör också mikrobiologiska litteraturutredningar.