Biopap Oy är ett miljömikrobiologiskt laboratorium som har grundats år 1994 i Fiskars bruk . Företaget erbjuder olika analys– och undersökningstjänster till företag, kommuner, statsförvaltning samt privata personer. Ansvarig person för laboratorie är mikrobiolog Kimmo Kuusinen, som har över 40 års erfarenhet av olika mikrobiologiska och kemiska analyser. Vårt verksamhetsområde gäller Hangö, Ingå, Karjalohja, Kimitoön, Raseborg och Salo.

Det sägs att man skulle använda laboratorier som finns i ”Evira – register över godkända laboratorier”. Detta gäller bara undersökningar för myndigheterna dvs. vattenanslag och livsmedelsföretagen med tillstånd av myndigheten. Privata hushållsvattenbrunnar kan undersökas också ett laboratorium som tillhör inte i Eviras register men som kan annars visa sitt pålitlighet. I Eviras register kan vara endast ackrediterade laboratorier som Biopap Oy kan inte vara eftersom Biopap har endast en anställd (företagare själv).

Kontakta oss