Miljölaboratorium

Drickbarhet 217 € ingår moms 24 %. Faktureringstillägg tillkommer ej.

I priset ingår ett skriftlig utlåtande om vattnets kvalitet. Vid behov kan vi komma till platsen för vattenprovtagning, ersättningen är 30 € i Raseborg (gäller ej skärgården).

Koliforna bakterier 35°C……………………………………..30 €
E.coli 44°C……………………………………………………..…….30 €
Konduktivitet……………………………………………………….7 €
Kemisk syreförbrukning – KMnO4-tal………………..20 €
pH…………………………………………………………………….…..7 €
Ammonium……..…………………………………………….……..17 €
Hårdhet……………………………………………………………….17 €
Nitrat………….……………………………………………………..…17 €
Mangan….………………………………………………………..…..17 €
Nitrit…………..………………………………………………………..17 €
Klorid.……………………………………………………………….…17 €
Järn…………………………………………………………….……….16 €
Fluorid.………………………………………………………………..17 €
Grumlighet NTU…………………………………………………..7 €
Sulfat..………………………………………………………………….17 €
Lukt och utseende……………………………………………..…6 €

RADON…………………………………………………………………………. 50 €

Hushållsvattenanalys (MS Word)

Hushållsvattenanalys (PDF)