Priser

Drickbarhet 230 € ingår moms 24 %. Faktureringstillägg tillkommer ej.

I priset ingår ett skriftlig utlåtande om vattnets kvalitet.

Koliforna bakterier 35°C……………………………………..35 €
E.coli 44°C……………………………………………………..…….35 €
Konduktivitet……………………………………………………….8 €
Kemisk syreförbrukning – KMnO4-tal………………..20 €
pH…………………………………………………………………….…..8 €
Ammonium……..…………………………………………….……..20 €
Hårdhet……………………………………………………………….20 €
Nitrat………….……………………………………………………..…20 €
Mangan….………………………………………………………..…..22 €
Nitrit…………..………………………………………………………..20 €
Klorid.……………………………………………………………….…20 €
Järn…………………………………………………………….……….20 €
Fluorid.………………………………………………………………..20 €
Grumlighet NTU…………………………………………………..8 €
Sulfat..………………………………………………………………….20 €
Lukt och utseende……………………………………………..…6 €

RADON…………………………………………………………………………. 70 € (i samband med annan forskning 50€)

Hushållsvattenanalys (MS Word)